Broker Mieszkalnictwa i Klienta Korporacyjnego BMiKK Sp. z o.o.

40-203 Katowice, Al.Roździeńskiego 88A;      tel. Zarząd: 600 316 133 Sekretariat: 733 303 307;      e-mail: biuro@bmikk.pl                                                                                 

Zarząd: Łukasz Łydka prezes, Paweł Łydka v-ce prezes ; Kapitał zakładowy 10 000 PLN; KRS: 0000418833; Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KNF 1839/12; REGON: 242952316; NIP: 9542737782: ALIOR Bank 78 2490 0005 0000 4520 2658 8740